เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00134509
บาร์โค้ด2000009044
เล่มปีที่ 38ฉบับที่449, กันยายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ก.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0