เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00133502
บาร์โค้ด2000008932
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 444 (เม.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร-นิตยสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า1 เม.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0