เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00133077
บาร์โค้ด2000008690
เล่มปีที่ 37ฉบับที่442,กุมภาพันธ์. 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0