เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00132993
บาร์โค้ด2000008656
เล่มปีที่ 18ฉบับที่416, 1กุมภาพันธ์ 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0