เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00132830
บาร์โค้ด2000008575
เล่มปีที่ 18ฉบับที่415, 16 มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0