เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00132738
บาร์โค้ด2000008521
เล่มปีที่ 37ฉบับที่441,มกราคม. 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0