เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00132733
บาร์โค้ด2000008518
เล่มปีที่ 18ฉบับที่414, 1 มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0