เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00132639
บาร์โค้ด2000008468
เล่มปีที่ 18ฉบับที่413, 16 ธันวาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0