เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00132574
บาร์โค้ด2000008434
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 440 (ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร-นิตยสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า8 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0