เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00132560
บาร์โค้ด2000008421
เล่มปีที่ 18ฉบับที่412, 1ธันวาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0