เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00132346
บาร์โค้ด2000008328
เล่มปีที่ 37ฉบับที่439, พ.ย. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 พ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0