เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00132331
บาร์โค้ด2000008312
เล่มปีที่ 13ฉบับที่301,2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 พ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0