เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00132197
บาร์โค้ด2000008289
เล่มปีที่ 18ฉบับที่410, 1 พฤศติกายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0