เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00132034
บาร์โค้ด2000008256
เล่มปีที่ 17ฉบับที่408, 1 ตุลาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0