เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00131852
บาร์โค้ด2000008151
เล่มปีที่ 17ฉบับที่407, 16 ก.ย.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 ก.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0