เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00131808
บาร์โค้ด2000008118
เล่มปีที่ 37ฉบับที่437, ก.ย. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ก.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1