เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00134271
บาร์โค้ด2000008112
เล่มปีที่ 18ฉบับที่429, 16 สิงหาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0