เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00131671
บาร์โค้ด2000008026
เล่มปีที่ 17ฉบับที่405, 16 ส.ค.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า27 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0