เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00131559
บาร์โค้ด2000007962
เล่มปีที่ 17ฉบับที่404, 1 ส.ค.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0