เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00131558
บาร์โค้ด2000007961
เล่มปีที่ 37ฉบับที่436, สิงหาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0