เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00131532
บาร์โค้ด2000007939
เล่มปีที่ 17ฉบับที่403, 16 ก.ค.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 ก.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0