เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00131477
บาร์โค้ด2000007887
เล่มปีที่ 37ฉบับที่435, กรกฎาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0