เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00131455
บาร์โค้ด2000007876
เล่มปีที่ 17ฉบับที่402, 1ก.ค.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ก.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0