เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00131319
บาร์โค้ด2000007747
เล่มปีที่ 17ฉบับที่401,16มิ.ย.2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0