เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00131276
บาร์โค้ด2000007734
เล่มปีที่ 37ฉบับที่434, มิถุนายน 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0