เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00131233
บาร์โค้ด2000007696
เล่มปีที่ 17ฉบับที่399,พฤษภาคม2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 พ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0