เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00131211
บาร์โค้ด2000007683
เล่มปีที่ 36ฉบับที่433,พฤษภาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 พ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0