เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00131161
บาร์โค้ด2000007651
เล่มปีที่ 17ฉบับที่397,2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า27 เม.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0