เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00134745
บาร์โค้ด2000007634
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 432 ( 1ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ต.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0