เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00130954
บาร์โค้ด2000007549
เล่มปีที่ 17ฉบับที่395, 16 มี.ค. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 มี.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0