เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00130800
บาร์โค้ด2000007492
เล่มปีที่ 36ฉบับที่431, มีนาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 มี.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0