เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00130761
บาร์โค้ด2000007479
เล่มปีที่ 17ฉบับที่394, 1 มี.ค. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 มี.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0