เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00130601
บาร์โค้ด2000007416
เล่มปีที่ 17ฉบับที่393, 16 ก.พ. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0