เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00130463
บาร์โค้ด2000007322
เล่มปีที่ 17ฉบับที่392, 1ก.พ. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ก.พ. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0