เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00129794
บาร์โค้ด2000007277
เล่มปีที่ 17ฉบับที่391, 16 ม.ค. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1