เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00129682
บาร์โค้ด2000007207
เล่มปีที่ 36ฉบับที่429, มกราคม2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0