เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00129667
บาร์โค้ด2000007203
เล่มปีที่ 17ฉบับที่390, 1 ม.ค. 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ม.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1