เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00129630
บาร์โค้ด2000007196
เล่มปีที่ 17ฉบับที่389, 16ธ.ค. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า26 ธ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1