เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00129530
บาร์โค้ด2000007144
เล่มปีที่ 36ฉบับที่428, พ.ย.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ธ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0