เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00129524
บาร์โค้ด2000007139
เล่มปีที่ 17ฉบับที่388, 1ธ.ค. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ธ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0