เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00129145
บาร์โค้ด2000007035
เล่มปีที่ 16ฉบับที่386,1พ.ย. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 พ.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0