เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00129109
บาร์โค้ด2000007025
เล่มปีที่ 16ฉบับที่385,16 ต.ค. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า30 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม2