เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00128789
บาร์โค้ด2000006905
เล่มปีที่ 36ฉบับที่426, ต.ค.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1