เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00128748
บาร์โค้ด2000006886
เล่มปีที่ 16ฉบับที่384,1 ต.ค. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0