เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00128592
บาร์โค้ด2000006823
เล่มปีที่ 16ฉบับที่383,16 ก.ย. 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0