เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00127944
บาร์โค้ด2000006589
เล่มปีที่ 16ฉบับที่380,สิงหาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0