เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00127758
บาร์โค้ด2000006454
เล่มปีที่ 16ฉบับที่377,16 มิถุนายน 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า17 มิ.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0