เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00127728
บาร์โค้ด2000006427
เล่มปีที่ 36ฉบับที่422,มิถุนายน 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 มิ.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0