เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00127653
บาร์โค้ด2000006338
เล่มปีที่ 16ฉบับที่375,พ.ค.2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 พ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0