เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00127612
บาร์โค้ด2000006290
เล่มปีที่ 36ฉบับที่421,พฤษภาคม 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 พ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0